Fäller För Dig
Kostnadsfri offert!

Tjänster

Vi erbjuder det mesta kring hantering av träd

Trädfällning

Finns det tillräckligt med utrymme så fäller vi trädet från marken.

Sektionsfällning

Är det trångt om utrymme så klättrar vi upp och tar ned trädet bit för bit.

Flisning

Flisning är ett effektivt sätt att få ner volymen på riset inför borttransport.

Stubbfräsning

Vi ordnar också med stubbfräsning åt dig om du vill ha bort stubben.

Borttransport

Vill du ha hjälp med bortforsling av ris eller flis och stammaterial fixar vi självklart det åt dig.

Sågverk

Vill du göra brädor av ditt träd så ordnar vi det.

Om oss

Faller för dig är ett företag som specialiserar sig på trädfällning. Vi ordnar också med RUT-avdraget åt dig. För närvarande är det 50% på arbetskostnaden. Vi fäller allt från enstaka träd till slutavverkning för bygge av villatomter. Står träden i trånga utrymmen som de ofta gör i Stockholm, då kan vi klättra upp och ta ner träden i bitar. Om du skall ha trädet till ved så kapar vi upp det i bitar redo för klyvning. Vill du inte själv ta hand om trädet/träden och riset fixar vi med borttransport och eventuellt flisning. Om man har träd som står lite riskfylld eller bara saknar utrustning och kunskap är det ofta bättre att hyra in någon som hjälper till med jobbet.

Varför ska man hyra in någon som gör jobbet åt sig och inte få hjälp från grannen. Du vet väl att om du får hjälp av din granne så blir du ansvarig arbetsgivare om något skulle hända, du är också ansvarig för att den du tar in har motorsågskörkort. Hyr du in oss slipper du tänka på allt runt omkring. Du behöver inte ens vara hemma när vi kommer och kan komma hem till färdigt jobb. Nu idag så är det även 50% RUT-avdrag på arbetskostnaden på alla våra tjänster förutom bortforsling.

  • Vi har F-skattsedel, ansvarsförsäkring.
  • Utbildade med motorsågskörkort A, B, C (Avancerad trädfällning) hos Skogsstyrelsen.
  • Certified Professional Tree Climber A, B


Certifiering.

  • Vi är certifierade genom Arboristskolan. CPT A+B+C (Certified professional treeclimber) är en fullständig certifiering och utbildning i trädklättring och arboristarbete som uppfyller alla säkerhetskrav och alla krav från tex. uppdragsgivare, myndigheter och försäkringsbolag.
  • Ni kan läsa mer på: http://www.treeclimber.se/
  • Vi har även motorsågskörkort A,B,C (Avancerad trädfällning) genom skogsstyrelsen.
  • Vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Bilder från arbetsdagen

Här kan ni se exempel på jobb utförda av oss.

Kontakta Oss

Sänd Mail

Eller ring på 073 56 66 482

Adress

Fäller för dig

Krokvägen 45B,

141 31 Huddinge